Asiakkaan ja coachin roolit

23.09.2019

Ratkaisukeskeisessä coachingissa asiakas ja coach kumpikin liidaavat mutta eri rooleista. Asiakas on asiantuntija omassa elämässään, coach coachaamisessa. Coaching on hienovaraista vuoropuhelua tai tanssia näiden välillä.

Kyseessä on asiakkaan sessio, hänen tarpeensa, tavoitteensa, voimavaransa, ratkaisunsa, motivaationsa ja tahtinsa. Oletuksena on, että asiakas on kykenevä käsittelemään omaa elämäänsä tai opettelemaan sitä.

Coach auttaa tässä omalla osaamisellaan, nostamalla esiin asiakkaan voimavaroja, ohjaamalla huomiota mahdollisuuksiin ja onnistumisiin sekä huolehtimalla siitä, että asiakas määrittelee itselleen tavoitteen. Coach "ei tiedä" asiakkaan elämästä, ohjaa aina "askelen perässä" ja valitsee kysymyksiä ja huomioita asiakkaan tarjoaman tiedon perusteella. Joskus kysymykset voivat tästä "tietämättömyydestä" johtuen vaikuttaa sangen erikoisiltakin ja usein aika vaikeilta.

Coachia voi auttaa työssään myös se ajatus, että oman elämänsä asiantuntijana asiakas on viime kädessä vastuussa onnistumisestaan - coach voi vain auttaa siinä oman roolinsa rajoissa. Coachin tehtävänä on löytää asiakkaalleen sopiva valmennustyyli ja oikeat kysymykset, asiakas vastaa lopusta. Coachin vastuulla on myös ohjata asiakas tarvittaessa toiselle asiantuntijalle.