Flow'n ja motivaation yhtäläisyys

05.12.2019

Mitä yhteistä on flow'lla ja motivaatiolla? Niiden "kaavat" muistuttavat toisiaan. Törmäsin tähän ajatukseen coach-opinnoissani.

Flow'ssa tehtävän vaativuus ja osaamisen taso ovat sopivassa tasapainossa. Kun osaaminen on liian matala vaatimuksiin nähden, seuraa ahdistusta. Liian matalasta vaativuustasosta osaamiseen nähden seuraa taas tylsistymistä.

Motivaation voidaan nähdä muodostuvan myös kahdesta tekijästä, nämä ovat into ja usko. Siihen tuletko onnistumaan tavoitteesi saavuttamisessa vaikuttaa yhtäältä se haluatko muutosta, onko siitä tarpeeksi hyötyä, ja toisaalta uskotko onnistumiseen, näetkö voimavaroja, mahdollisuuksia. 

Liian matalasta uskosta onnistumiseen seuraa ahdistus - saatat hyvinkin haluta päästä tavoitteeseesi, mutta se ei tunnu mahdolliselta. Kun innostus taas on matala, seuraa tylsyys, ei huvita, homma ei lähde, ei vaikka se olisi kuinka mahdollista.

Mitä tehdä, kun motivaation ainekset ovat epätasapainossa? Kasvatetaan erityisesti puuttuvaa. Onko tavoite ylipäätään oikea? Muutoksen täytyy lähteä itsestä, siihen on oltava hyvä syy. Etsitään hyötyjä muutoksesta! Mitä ne ovat itselle, läheisille, tai laajemmin? Tuodaan näkyväksi voimavaroja, erityisesti itsessä mutta myös olosuhteissa ja muissa. Mikä tahansa, jota voi käyttää, ja mikä toimii, kelpaa.