Ratkaisukeskeisyys on oppimatka coachille

01.10.2019

Ratkaisukeskeskeinen lähestymistapa ei ole vain työtä coachille. Ajattelutapa ja sen mukaan oman toiminnan ohjaaminen on oppimatka myös coachille itselleen, ei vain coachattavalle.

Oikeastaan coachin ei voida olettaa onnistuvan työssään asiakkaan auttamisessa ellei hän todella usko ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Työskentely helpottuu kokemuksen myötä ja mahtavaa onkin että coach voi treenata taitojaan myös asiakastapaamisten ja varsinaisen coachaustyön ulkopuolella - elämä on oppimista!

Oppimatkassa on kyse ratkaisukeskeisen näkökulman ottamisesta elämään yleisesti. Coachkin harjoittelee ajattelemaan uudella tavalla, esimerkiksi vaihtamaan näkökulmia, luomaan tavoitteita, huomaamaan mahdollisuuksia ja onnistumisia, sekä vahvuuksia niin itsessään kuin muissakin, yhteisöissä tai rakenteissa. Hän harjoittelee oppimansa soveltamista elämän eteen tuomiin tilanteisiin, olivatpa ne mitä tahansa, hän kokeilee, tekee enemmän sitä mikä toimii ja oppii karsimaan sitä mikä ei toimi. Kun häneltä kysytään neuvoa, hän voi myös auttaa muitakin opiskelemaan samaa.

Kaikesta tästä on hyötyä paitsi ihmisenä kasvamisessa (mikä nyt on se pihvi), myös työssä coachina. Peruselementit tulevat jatkuvasti tutummiksi ja niiden soveltaminen käy intuitiivisemmin.