Ratkesin hyödyt

16.09.2019

Miksi lähdin opiskelemaan ratkaisukeskeistä coachingia? Mitä hyötyjä ratkaisukeskeisestä ajattelutavasta on?

Itselleni tärkein ratkaisukeskeisen ajattelutavan (ja coachingin osalta "metodin") ominaisuus on sen valtavan laaja sovellettavuus erilaisiin tilanteisiin. Ratkesia käytetään myös mm. terapiassa, työnohjauksessa, sovittelussa, johtamisessa, sosiaalityössä ja opetuksessa.

Käytännössä asiakasta autetaan tunnistamaan mahdollisuuksia ja omia voimavarojaan, joita hän voi hyödyntää saavuttaakseen tavoitteensa. Ratkes:

 • On käytännönläheistä ja positiivista

 • Vahvistaa toiveikkuutta ja uskoa onnistumisen mahdollisuuteen

 • Rakentuu asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien varaan

 • Auttaa (uudelleen)löytämään kykyjä ja keinoja, joita voidaan soveltaa myös tulevaisuudessa ja erilaisissa tilanteissa

 • Voimaannuttaa osallistujat

 • Parantaa yhteistyötä (ei syyttelyä, vikojen ja syyllisten hakemista)

 • Kasvattaa luovuutta

 • On tehokasta (lyhyt asiakkuus verrattuna moniin perinteisempiin lähestymistapoihin)

 • Tulokset mitattavissa (selvä tavoite, joka saavutetaan tai ei saavuteta)

 • Vaikuttavaa (asiakaslähtöisyys)

 • Yksinkertaista muttei jäykkää (tai helppoa!)

Seuraavissa murusissa syvennytään tarkemmin ratkesin perusfilosofiaan.