Toivottu tulevaisuus

18.09.2019

Toivottu tulevaisuus ja voimavarat, joilla asiakas sinne pääsee - siinä ratkaisukeskeisen coachingin ydin.

Asiakas määrittelee toivotun tulevaisuutensa ja tavoitteensa, myös silloin kun hänet on muualta ohjattu coachattavaksi. Tällöin toive linjataan ulkopuoliseen tavoitteeseen sopivaksi. Asiakas on joka tapauksessa saapunut coachaukseen, mikä jo kertoo jonkin motivaatiotekijän olemassaolosta. Coach auttaa tämän löytämisessä ja sanoittamisessa.

Ratkesissa ei siis keskitytä ongelman analysointiin. Vaivaavaa tilannetta ja tunteita ei kuitenkaan ohiteta - coach kuuntelee arvostaen ja ottaa huomioon asiakkaan kokemuksen esittämissään kysymyksissä ja kannustuksessa edeten asiakkaan tahtiin.

Huomio kiinnitetään mahdollisimman nopeasti siihen mitä toivotaan ongelman tilalle ja mitä asiakas toivoo saavuttavansa keskustelu(je)n seurauksena. Coach auttaa ihmistä näkemään mahdollisuuksia, pieniä edistymisiä tai myönteisiä poikkeuksia tilanteessa, aiempia onnistumisia ja asiakkaan niissä käyttämiä tai muuten hänestä löytyviä voimavaroja.

Toivottu tulevaisuus kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja elävästi. Tämä auttaa visualisoimaan omaa onnistumista ja toivotun tulevan tilan ja toiminnan hyötyjä.

Kokeile johonkin pulmaan: "Mitä toivot tilalle?"