Ratkaisukeskeisyys


Tuntuuko joskus siltä, että ongelmaa on mahdotonta ratkaista? Pyörität sitä miten vain, tuloksena on tuskaa? Coachopinnoissani törmäsin tärkeään asiaan, jota olen pitänyt hyödyllisenä tänä vuonna erilaisissa kohtaamissani haasteissa.

Hitsin tunteet! Erityisesti ne epämiellyttävät. Usein toivoisi pääsevänsä niistä eroon. Oletko koskaan miettinyt, että ne ovat myös hyödyllisiä?

On selvää, että coachin kuuntelu- ja dialogitaidot ovat merkittävässä roolissa siinä onnistuuko tapaaminen eli hyödyttääkö se asiakasta.

Ratkaisukeskeskeinen lähestymistapa ei ole vain työtä coachille. Ajattelutapa ja sen mukaan oman toiminnan ohjaaminen on oppimatka myös coachille itselleen, ei vain coachattavalle.

Ratkaisukeskeisessä coachingissa asiakas ja coach kumpikin liidaavat mutta eri rooleista. Asiakas on asiantuntija omassa elämässään, coach coachaamisessa. Coaching on hienovaraista vuoropuhelua tai tanssia näiden välillä.

Ratkaisukeskeisen coachingin yksi erityispiirre on ajatus, että ratkaisut eivät välttämättä liity ongelmaan. Tämä on yksi syy miksi ongelman analysointiin ei ratkesissa keskitetä voimia. Tämä voi tuntua erikoiselta sillä asennoitumis- ja lähestymistapa eroaa useista muista metodeista.

Toivottu tulevaisuus ja voimavarat, joilla asiakas sinne pääsee - siinä ratkaisukeskeisen coachingin ydin.

Miksi lähdin opiskelemaan ratkaisukeskeistä coachingia? Mitä hyötyjä ratkaisukeskeisestä ajattelutavasta on?